A
A
A

Školstvo

Základná škola 1-4 ročník

Stav k 15.9.2013:

Počet zapísaných žiakov:

17

 

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ

15

Stav k 15.9.2014:

Počet zapísaných žiakov:

20

 

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ

17

Stav k 15.9.2015:

Počet zapísaných žiakov:

19

Stav k 15.9.2016:                          Počet zapísaných žiakov:                                                      26

Stav k 15.9.2017:                          Počet zapísaných žiakov:                                                      27       

Stav k 15.9.2018:                          Počet zapísaných žiakov:                                                      24  

 Stav k 15.9.2019                                           Počet zapísaných detí                                                    17

Stav k 15.9.2020                                            Počet zapísaných detí                                                    14      

Stav k 15.9.2021                                       Počet zapísaných detí                                               18     

Stav k 15.9.2022                                        Počet zapísaných detí                                              18                     

Stav k 15.9.2023                                        Počet zapísaných detí                                              15                         

Materská škola

Stav k 15.9.2013:

Počet zapísaných detí

20

Stav k 15.9.2014:

Počet zapísaných detí

20

Stav k 15.9.2015:

Počet zapísaných detí

16

 Stav k 15.9.2016:                                     Počet zapísaných detí                                              15

 Stav k 15.9.2017:                                     Počet zapísaných detí                                              15 

 Stav k 15.9.2018:                                     Počet zapísaných detí                                              14 

 Stav k 15.9.2019                                           Počet zapísaných detí                                                    14

Stav k 15.9.2020                                            Počet zapísaných detí                                                    14 

Stav k 15.9.2021                                            Počet zapísaných detí                                                    15

Stav k 15.9.2022                                            Počet zapísaných detí                                                     9

Stav k 15.9.2023                                            Počet zapísaných detí                                                     

Výberové konanie na riaditeľku ZŠ Záhor - zverejnené dňa 18.01.2013  v dokumentoch obce Záhor
Výberové konanie na riaditeľku ZŠ Záhor -zverejnené dňa 15.07.2013 v dokumentoch obce Záhor
Výberové konanie na riaditeľku ZŠ Záhor  - zverejnené dňa 14.01.2014 v dokumentoch obce Záhor
Výberové konanie na riaditeľku ZŠ Záhor  - zverejnené dňa 02.07.2014 v dokumentoch obce Záhor
Výberové konanie na riaditeľa  ZŠ Záhor- zverejnené  dňa 23.7.2015 v dokumentoch obce Záhor
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Záhor - zverejneneé dňa 11.1.2015 v dokumentoch obce Záhor

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Záhor - zverejnené dňa 23.2.2017 v dokumentoch obce Záhor

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Záhor - zverejnené dňa 01.08.2017 v dokumentoch obce Záhor

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Záhor - zverejnené dňa 18.01.2018 v dokumentoch obce Záhor

Pozvánka na zápis žiakov do prvého ročníka v Základnej škole Záhor je uložená v dokumentoch obce Záhor.

Pozvánka na zápis žiakov do  Materskej školy Záhor je uložená v dokumentoch obce Záhor.

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Záhor - zverejnené dňa 16.7.2018 v dokumentoch obce Záhor

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Záhor - zverejnené dňa 8.1.2019 v dokumentoch obce Záhor.