A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
25.3.2024
VZN č. 2/2024 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2024
Názov VZN č. 2/2024 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
25.3.2024
VZN č. 1/2024 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec ZÁHOR
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2024
Názov VZN č. 1/2024 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec ZÁHOR
4.3.2024
Návrh VZN č. 2/2024 - Všeobecne záväzné nariadenie o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Detail dokumentu
Dátum 4.3.2024
Názov Návrh VZN č. 2/2024 - Všeobecne záväzné nariadenie o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
4.3.2024
Návrh VZN č. 1/2024 - Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec ZÁHOR
Detail dokumentu
Dátum 4.3.2024
Názov Návrh VZN č. 1/2024 - Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec ZÁHOR
14.12.2023
VZN č 4. 2023 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálny odpad
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2023
Názov VZN č 4. 2023 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálny odpad
14.12.2023
VZN č. 3 2023 - Poplatky obce
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2023
Názov VZN č. 3 2023 - Poplatky obce
25.10.2023
VZN č. 2 2022 - školské poplatky
Detail dokumentu
Dátum 25.10.2023
Názov VZN č. 2 2022 - školské poplatky
25.10.2023
VZN č. 1/2022 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálny odpad
Detail dokumentu
Dátum 25.10.2023
Názov VZN č. 1/2022 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálny odpad
25.10.2023
Návrh VZN č. 2 2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Záhor
Detail dokumentu
Dátum 25.10.2023
Názov Návrh VZN č. 2 2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Záhor
25.10.2023
Návrh VZN č. 1/2022 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálny odpad
Detail dokumentu
Dátum 25.10.2023
Názov Návrh VZN č. 1/2022 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálny odpad