Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 24)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2023 Vykonávanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Záhor
Dod.: MFour, s.r.o.
146.50 €
IROP-CLLD-R026-512-002-003 Úprava práv a povinností medzi MAS a Užívateľom, pri poskytnutí príspevku na realizáciu projektu: Vybavenie a skvalitnenie Základnej školy počítačovou technikou s príslušenstvom v obci Záhor Odb.: Obec Záhor
Dod.: Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
17 862.16 €
2333331662 Nájom hrobového miesta Odb.: Martina Jenčová
Dod.: Obec Záhor
7 €
Dodatok č. 1 k dohode 23/42/054/779 Zmena znenia dohody v článku - práva a povinnosti úradu Odb.: Obec Záhor
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
600.60 €
2333331413 Prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Korpa-Rokytová
Dod.: Obec Záhor
7 €
2333332532 Prenájom hrobového miesta Odb.: Ján Roško
Dod.: Obec Záhor
7 €
198/23/2023 Dohoda o spôsobe a podmienkach prevzatia výkonu správy majetku obce spočívajúcej v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Dod.: Obec Záhor
0 €
23/42/054/779 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Záhor
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
686.40 €
2333335803 Prenájom hrobového miesta Odb.: Ružena Puškárová
Dod.: Obec Záhor
7 €
23/42/054/373 Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 3" - Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. a) Odb.: Obec Záhor
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
3 675.22 €
16032023 Nájom budovy č. 23 Odb.: Miestny odbor Matice Slovenskej Záhor
Dod.: Obec Záhor
500 €
20230228/1 Vybavenie a skvalitnenie Základnej školy počítačovou technikou s príslušenstvom v obci Záhor Odb.: Obec Záhor
Dod.: MICOMP spol. s.r.o.
10 187.16 €
1_2023 Vybavenie a skvalitnenie Základnej školy počítačovou technikou s príslušenstvom v obci Záhor Odb.: Obec Záhor
Dod.: Pavel Minařík PM DECORT
7 675 €
Č. 23/42/054/161 "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie " Opatrenie č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. Odb.: Obec Záhor
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
15 306.48 €
Príloha č. 4 Poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Záhor
Dod.: FÚRA, s.r.o.
0 €
1/2023 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Záhor
Dod.: FÚRA, s.r.o.
0 €
1/2020 Poskytovanie zberu, prepravy a zhodnotenie alebo zneškodnenie zložiek komunálneho odpadu Odb.: Obec Záhor
Dod.: MMPR, s.r.o.
240 €
O 058/2023 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci prostredníctvom 1. východoslovenskej OZV Odb.: Obec Záhor
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
22/42/010/12 Realizácia aktivačnej činnosti §10 Odb.: Obec Záhor
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
22/42/012/100 Realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Záhor
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár