Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 14)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
16032023 Nájom budovy č. 23 Odb.: Miestny odbor Matice Slovenskej Záhor
Dod.: Obec Záhor
500 €
20230228/1 Vybavenie a skvalitnenie Základnej školy počítačovou technikou s príslušenstvom v obci Záhor Odb.: Obec Záhor
Dod.: MICOMP spol. s.r.o.
10 187.16 €
1_2023 Vybavenie a skvalitnenie Základnej školy počítačovou technikou s príslušenstvom v obci Záhor Odb.: Obec Záhor
Dod.: Pavel Minařík PM DECORT
7 675 €
Č. 23/42/054/161 "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie " Opatrenie č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. Odb.: Obec Záhor
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
15 306.48 €
Príloha č. 4 Poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Záhor
Dod.: FÚRA, s.r.o.
0 €
1/2023 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Záhor
Dod.: FÚRA, s.r.o.
0 €
1/2020 Poskytovanie zberu, prepravy a zhodnotenie alebo zneškodnenie zložiek komunálneho odpadu Odb.: Obec Záhor
Dod.: MMPR, s.r.o.
240 €
O 058/2023 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci prostredníctvom 1. východoslovenskej OZV Odb.: Obec Záhor
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
22/42/010/12 Realizácia aktivačnej činnosti §10 Odb.: Obec Záhor
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
22/42/012/100 Realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Záhor
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
2233 335602 Hrobové miesto Odb.: Michal Kováč, Ing.
Dod.: Obec Záhor
7 €
26/2022 Výkon štatutárneho auditu Odb.: Obec Záhor
Dod.: Ing. Marta Nachtmanová
480 €
2233 331613 Hrobové miesto Odb.: Štefan Denci
Dod.: Obec Záhor
7 €
2233 331612 Hrobové miesto Odb.: Štefan Denci
Dod.: Obec Záhor
7 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár