VZN

Obec Záhor
Návrh VZN č. 2 2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov ...
(455.81 kb)
Obec Záhor
Návrh VZN č. 1/2022 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálny odpad
(308.28 kb)

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár