Naša obec

Výberové konanie na kontrolóra obce zverejnené  dňa 26.2.2013 na úradnej tabuli obce a v dokumentoch obce Záhor
Poplatky za sprístupnenie informácii v dokumentoch obce Záhor
PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE MISS  KOMPOSTOVISKO - viď  dokumenty obce

Návrh riešenia Územného plánu obce je zverejenený  Webovej stránke : www.boskov.sk
Návrh rozpočtu a rozpočet obce Záhor na rok 2016 schválený na zasadaní Obecného zastupiteľstva v Záhore konaného dňa 9.12.2015.

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár