Aktuality

Zverejnenie e-mailovej adresy, na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - voľby do NR SR

 07.08.2023

OBEC ZÁHOR

Obecný úrad Záhor. č. 121, 072 53 Bežovce, IČO: 00326038

056 / 659 02 10; email: ocu.zahor@lekosonline.sk;  www.obeczahor.sk

Vec :  Zverejnenie e-mailovej adresy

    Obec Záhor týmto zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu vo voľbách do NRSR, konaných  dňa 30.09.2023.

    

     E-mailová adresa:  ocu.zahor@lekosonline.sk  

                         

                                   

                                                                                              

                                                                                                  

                                                                                                        v. r.   Marián Hric

                                                                                                         Starosta obce Záhor

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár