Aktuality

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva - nástup náhradníka

 27.07.2023

OBEC ZÁHOR

Obecný úrad Záhor. č. 121, 072 53 Bežovce, IČO: 00326038

056 / 659 02 10; email: ocu.zahor@lekosonline.sk;  www.obeczahor.sk

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva - nástup náhradníka

Podľa 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Záhor.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Záhore  o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 29.10.2022, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Martin Gorej.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Záhor uvoľnil zvolený poslanec Michal Čermák a to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa 13. júla 2023.

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. l. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dni od zániku mandátu. ktorý vyžaduje 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Záhore, dňa  27. júla 2023

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár