Aktuality

Zverejnenie e-mailovej adresy, na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

 24.07.2023

OBEC ZÁHOR

Obecný úrad Záhor. č. 121, 072 53 Bežovce, IČO: 00326038

056 / 659 02 10; email: ocu.zahor@lekosonline.sk;  www.obeczahor.sk

Vec :  Zverejnenie e-mailovej adresy, na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

Obec Záhor týmto zverejňuje  e-mailovú  adresu, na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do

OVK :

e-mailová adresa:   ocu.zahor@lekosonline.sk

                                                                                                      Marián Hric

                                                                                                 Starosta obce Záhor

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár