Aktuality

Zverejnenie volebných obvodov a volebnej miestnosti

 26.06.2023

OBEC ZÁHOR

Obecný úrad Záhor. č. 121, 072 53 Bežovce, IČO: 00326038

056 / 659 02 10; email: ocu.zahor@lekosonline.sk;  www.obeczahor.sk

Vec :  Zverejnenie volebných obvodov a volebnej miestnosti 

Obec Záhor týmto zverejňuje :

- počet volebných obvodov vo voľbách do NRSR,  konaných dňa 30.09.2023: počet volebných obvodov – 1, ktorý je vymedzený pre Obec Záhor, 

 - určenie volebnej miestnosti do volieb NRSR, konaných dňa 30.9.2023 - Klub mladých a seniorov, Záhor č. 247.

                                                                                              

                                                                                                  

                                                                                                      Marián Hric

                                                                                                 Starosta obce Záhor

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár