Aktuality

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na štátnej hranici na území obce Záhor

 18.04.2023

 „Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiacoch apríl až máj 2023 bude v katastrálnom území obce Záhor vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch štátnej hranice, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri výkone geodetických prác. Kontakt na realizátora prác je uverejnený na úradnej tabuli obce.“

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár