Aktuality

OZNAM - Údržba vyznačenia štátnej hranice

 30.03.2023

OZNAM

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci činností pri správe štátnych hraníc zabezpečuje pravidelné zameranie bodov hraničnej čiary a kontrolu správnosti polohy hraničných znakov na štátnej hranici (Š 2 ods. 9 a I I zákona č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc). Práce budú realizované prostredníctvom dodávateľa: Geodetický a kartograficky ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, predbežne do 31.10.2023 v prihraničných obciach podľa rozdeľovníka.

Vlastník prihraničného pozemku je v zmysle 6 ods. I písm. a) uvedeného zákona povinný strpieť vstup. vjazd a vykonávanie prác pri správe štátnych hraníc, najmä práce súvisiace s vytyčovaním, vyznačovaním, so zameriavaním, s udržiavaním vyznačenia a s kontrolou priebehu štátnych hraníc.


1 2 3 [>]

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár