Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente „lntegrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030”

 20.03.2023

Oznámenie o strategickom dokumente „lntegrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030” je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https: /www.enviroportal.skí sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-2022-2030. 


Do oznámenia o strategickom dokumente môžte nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, na Obecnom úrade Záhor, počas pracovných dní. 

1 2 3 4 [>]

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár