Úradná tabuľa

Zverejnenie e-mailovej adresy

 11.11.2022

OBEC ZÁHOR

Obecný úrad Záhor. č. 121, 072 53 Bežovce, IČO: 00326038

056 / 659 02 10; email: ocu.zahor@lekosonline.sk;  www.obeczahor.sk

Vec :  Zverejnenie e-mailovej adresy

    Obec Záhor týmto zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o voľbu poštou, v referende, konaného dňa 21.01.2023.

    

     E-mailová adresa:  ocu.zahor@lekosonline.sk  

                         

                                   

                                                                                              

                                                                                                  

                                                                                                      Marián Hric

                                                                                                 Starosta obce Záhor

1 2 3 4 5 6 7 8 [>]

NATUR-PACK

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár