Úradná tabuľa

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

 09.09.2022

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MICHALOVCIACH

Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce

                                                                                                                  Michalovce 9. septembra 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. (2) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

ODVOLÁVA

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v prírodnom prostredí, na lesných a poľnohospodárskych pozemkoch

v územnom obvode okresov Michalovce a Sobrance,

od 10. septembra 2022 o 12:00 hodine

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bol vyhlásený odo dňa 1. júla  2022.

                                                                                                                                      plk. Mgr. Martin Tejgi

                                                                                                                                                  riaditeľ

                                                                                                                                     Okresného riaditeľstva

                                                                                            Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach


1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>]

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár