Úradná tabuľa

Zverejnenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

 18.07.2022

OBEC ZÁHOR

Obecný úrad Záhor. č. 121, 072 53 Bežovce, IČO: 00326038

056 / 659 02 10; email: ocu.zahor@lekosonline.sk;  www.obeczahor.sk

Vec :  Zverejnenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

    Obec Záhor týmto zverejňuje zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Záhor, vo voľbách do samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, konaných dňa 29.10.2022.

    

Meno a priezvisko:     Mgr. Alena Mezejová

Sídlo:                          Obecný úrad Záhor č. 121, 072 53

Telefónne číslo:          056/6590210

Mailová adresa:          ocu.zahor@lekosonline.sk

                                                                                              

                                                                                                  

                                                                                                      Marián Hric

                                                                                                 Starosta obce Záhor

1 2 3 4 5 6 7 8 [>]

NATUR-PACK

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár