Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente

 01.03.2022

Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026“ .

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Záhor, počas úradných hodín.


1 2 3 4 [>]

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár