Úradná tabuľa

OZNAM

 01.02.2021

OZNÁM

Obci Záhor bol dňa 26.1.2021 doručený:  Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“.

Do uvedenej stratégie/dokumentu možno  nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie na obecnom úrade Záhor, počas pracovných dní.


1 2 3 4 5 6 [>]

NATUR-PACK

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár