Úradná tabuľa

Register odchytených a túlavých zvierat

 20.08.2020

Dovoľujeme si vás informovať o vzniku novej jednotnej elektronickej databázy a webovej aplikácie v správe Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“): Register odchytených a túlavých zvierat (ROTZ).

Do aplikácie sa dostanete kliknutím na nasledovnú linku:

https://rotz.svps.sk/

ROTZ prispeje k zjednodušeniu a sprehľadneniu procesu evidencie odchytených a túlavých zvierat.

K verejnej časti aplikácie, ktorá obsahuje databázu evidovaných stratených zvierat za tri mesiace, bude mať prístup každý.

Veríme, že  prispeje predovšetkým k tomu, aby sa viac stratených zvierat vrátilo svojim majiteľom.


1 2 3 4 5 6 [>]

NATUR-PACK

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár